Дархан хэрэглэгчдэд үйчлэх төв


140015 тусгай дугаарт Хэрэглэгчийн 7 орон /100.., 200..., 300...,/-той кодоо бичиж Мессеж илгээн нэвтрэх нууц код авах боломжтой.

Нэвтрэх код: Хэрэглэгч Цахилгаан Эрчим Хүчний гэрээний дагуу олгогдсон 7 оронтой кодоо оруулна.Нууц дугаар: Хэрэглэгчийн гэрээ байгуулсан гар утасны дугаараа оруулж нэвтрэнэ. Нэвтрэхгүй тохиолдолд  Код авах хэсэг рүү орж мессежээр авна. Нэвтэрсэн үедээ нууц дугаараа өөрчлөх  боломжтой. 

   Зөвлөгөө ×