Дархан хэрэглэгчдэд үйчлэх төв


140015 тусгай дугаарт Хэрэглэгчийн 7 орон /100.., 200..., 300...,/-той кодоо бичиж Мессеж илгээн нэвтрэх нууц код авах боломжтой.

Нэвтрэх код: Хэрэглэгч Цахилгаан Эрчим Хүчний гэрээний дагуу олгогдсон 7 оронтой кодоо оруулна.Нууц дугаар: Хэрэглэгчийн гэрээ байгуулсан гар утасны дугаараа оруулж нэвтрэнэ. Нэвтрэхгүй тохиолдолд  Дархан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн /Дархан-Уул аймаг/ хэрэглэгчид 7037-8483 дугаараас лавлаж нууц кодоо авна. Нэвтэрсэн үедээ нууц дугаараа өөрчлөх  боломжтой. 

   Зөвлөгөө ×